Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ, đảm bảo cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, để hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non, tạo tiền đề cho việc học tập, lĩnh hội kiến thức của cấp học tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ, đảm bảo cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, để hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non, tạo tiền đề cho việc học tập, lĩnh hội kiến thức của cấp học tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ đã tổ chức chuyên đề phát triển ngôn ngữ “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số” tại điểm trường Trung sơn thuộc trường mầm non Quang sơn.

Tham dự chuyên đề có cán bộ, giáo viên của trường mầm non Hợp Tiến, các cán bộ, giáo viên được dự 2 hoạt động : hoạt động phát triển ngôn ngữ bài Đồng dao “ Gánh gánh gồng gồng ” và hoạt động chơi ngoài trời. Nhằm cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Việt, cách nghe, nói tiếng Việt mạch lạc, tròn câu. Kết thúc hai hoạt động các đồng chí chuyên viên của phòng Giáo Dục cùng các cán bộ, giáo viên của các trường đã rút kinh nghiệm và triển khai chuyên đề ở các trường.

          Sau chuyên đề phát triển ngôn ngữ “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ngày 15/1/ 2021 trường mầm non Hợp Tiến đã tổ chức chuyên đề phát triển ngôn ngữ “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non” tại điểm trường bãi vàng với hai hoạt đông ( hoạt động học và hoạt động chơi ngoài trời) do thầy Trần Văn Thuận và cô Vũ Thị Hường thực hiện, nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho các giáo viên trong trường cùng thực hiện.

          Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu và được sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh, chuyên đề phát triển ngôn ngữ “tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non” tại điểm trường bãi vàng được diễn ra và thành công tốt đẹp.