Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học của trường Mầm non Hợp Tiến, tháng 12 năm 2020,trường mầm non Hợp Tiến tiến hành kiểm tra toàn diện 3 đồng chí giáo viên/tháng

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học của trường Mầm non Hợp Tiến, tháng 12 năm 2020,trường mầm non Hợp Tiến tiến hành kiểm tra toàn diện 3 đồng chí giáo viên/tháng

Thành phần gồm có:

Bà: Lưu Thị Thúy Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường

Bà: Lê Thị Khánh –CTCĐ- Phó hiệu trưởng nhà trường.

Bà: Lã Thị Minh Tình – Phó hiệu trưởng nhà trường

Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên: Giáo viên Hoàng Thị Thu Hoài, Phạm Phương Mai, Vũ Thị Kim Tuyến

I. Nội dung kiểm tra:

1. Dự giờ đánh giá mỗi giáo viên: 3 hoạt động.

2. Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

3. Kiểm tra trang trí môi trường nhóm lớp.

II. Kết quả:

1. Đánh giá tiết dạy:

 Dạy đúng chủ đề, nội dung hoạt động đưa ra phù hợp với đối tượng trẻ. Có sử dụng đồ dùng trong giảng dạy. Giáo viên đã tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Trẻ ngoan, có nề nếp, hứng thú tham gia vào hoạt động. Giáo viên có đủ hồ sơ chuyên môn, các loại hồ sơ được cập nhật đầy đủ.

Ngoài ra còn một số tồn tại ban kiểm tra đã góp ý trực tiếp với giáo viên để điều chỉnh trong quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ.

2. Kết quả dự giờ, kiểm tra hồ sơ như sau:

* Các hoạt động có chủ định:

+ Đ/c Hoàng Thị Thu Hoài         XL chung: Tốt

+ Đ/c Phạm Phương Mai            XL chung: Tốt

 + Đ/c Vũ Thị Kim Tuyến          XL chung: Tốt

Sau đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra: