Họp phụ huynh đầu năm là hoạt động không thể thiếu ở các trường học nói chung và trường mầm non Hợp Tiến nói riêng.Chính vì vậy vào chiều ngày thứ năm  ngày 23/9/2021 trường mầm non Hợp Tiến đã tổ chức buổi họp ban đại diện phụ huynh của 14 lớp học và chiều thứ sáu ngày 25/9/2021, 14/14 lớp học tổ chức buổi họp phụ huynh của lớp mình.

Họp phụ huynh đầu năm là hoạt động không thể thiếu ở các trường học nói chung và trường mầm non Hợp Tiến nói riêng.Chính vì vậy vào chiều ngày thứ năm  ngày 23/9/2021 trường mầm non Hợp Tiến đã tổ chức buổi họp ban đại diện phụ huynh của 14 lớp học và chiều thứ sáu ngày 25/9/2021, 14/14 lớp học tổ chức buổi họp phụ huynh của lớp mình.

Buổi họp phụ huynh đầu năm là buổi họp quan trọng giúp phụ huynh hiểu hơn về tình hình chung của nhà trường cũng như tình hình của lớp học con, em mình đang theo học, với tinh thần cao dù các bậc phụ huynh bận rộn công việc đến mấy cũng thu sếp đến họp đầy đủ dù họp phụ huynh tập chung ở lớp nhưng giáo viên chủ nhiệm và các bậc phụ huynh cũng không quên phòng chống dịch bệnh ngồi dãn cách và đeo khẩu trang trong suốt buổi họp.

          Trong buổi họp các phụ huynh đã được các cô giáo chủ nhiệm thông qua tình hình cơ sở vật chất của nhà trường, lớp.Thông qua một số nội quy của nhà trường cũng như của lớp học.Cô giáo chủ nhiệm đưa ra các khoản thu chi của nhà trường và lớp để các phụ huynh nắm được và thống nhất và cuối cuộc họp các lớp sẽ bầu ra ban đại diện phụ huynh của lớp, đại diện cho tiếng nói chung của các bậc phụ huynh trong lớp.Kết thúc buổi họp các bậc phụ huynh giơ tay buổi quyết nhất trí với nội dung cuộc họp giáo viên chủ nhiệm đưa ra, 100% nhất trí.

          Họp phụ huynh đầu năm là buổi họp tạo sự gắn kết của phụ huynh với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm các lớp, tạo lên sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để đưa đưa ra sự chăm sóc giáo dục con em mình một cách tốt nhất.