PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ            

TRƯỜNG MN HỢP TIẾN 

 CÔNG KHAI  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ

NĂM HỌC 2020-2021

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

422

0

0

62

100

132

128

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

422

0

0

62

100

132

128

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

1

     

1

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

422

0

0

62

100

132

128

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

422

0

0

62

100

132

128

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

422

0

0

62

100

132

128

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

422

0

0

62

100

132

128

1

Số trẻ cân nặng bình thường

396

  

60

95

125

116

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

17

  

0

1

5

11

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

411

  

60

95

129

127

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

2

  

0

1

1

0

5

Số trẻ thừa cân béo phì

Số trẻ SDD cả 2 thể

0

9

0

0

0

0

0

2

0

4

0

2

0

1

VI

Số trẻ em học các CTCSGDT

       

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

64

0

0

64

   

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

361

0

0

0

64

102

131

                                                        Hợp Tiến, ngày 10 tháng 9 năm 2021                                                                                                                     

                                                                   

                                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                          

                                                                        (Đã Ký)

 

                           

 Lưu Thị Thúy Hạnh