Chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương thì điều quan tâm nhất hiện nay chính là làm sao để bảo đảm an toàn phòng dịch cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong năm học mới.

Chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương thì điều quan tâm nhất hiện nay chính là làm sao để bảo đảm an toàn phòng dịch cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong năm học mới.

Nhà trường đã bắt tay vào thực hiện công tác phòng dịch đảm bảo ban toàn cho năm học mới như.

Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác Y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời lấy phòng y tế để cách ly cho CB,GV,NV và học sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.

 Thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác CSGD trẻ vào ngày 30/08/2021 (sáng thứ 2), chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cho công tác phòng dịch:  Máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay khô, xà phòng …phục vụ cho giáo viên và học sinh.