Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 về chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường, ngày 15 tháng 09 năm 2020 nhân viên y tế trường học phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức cân đo cho trẻ lần 1, năm học 2020 - 2021

Việc theo dõi sức khỏe của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng cân nặng và biểu đồ tăng trưởng chiều cao tại trường MN giúp nhà trường biết được trẻ đó có phát triển bình thường hay không? Trên cơ sở đó phát hiện xem trẻ có bị suy dinh dưỡng và từ đó giữa nhà trường và gia đình có những biện pháp khắc phục kịp thời đối với những trẻ có vấn đề về cân nặng và chiều cao.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 về chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường, ngày 15 tháng 09 năm 2020 nhân viên y tế trường học phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức cân đo cho trẻ lần 1, năm học 2020 - 2021. Để thực hiện tốt công tác cân-đo cho trẻ, các lớp chuẩn bị danh sách trẻ và thông báo cho phụ huynh được biết lịch cân đo của từng nhóm lớp để phụ huynh đưa con đi học đầy đủ.

          Kết quả toàn trường:

          Tổng số trẻ được cân đo: 417/417 = 100%

  • Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường : 386/417 =    92,6%.
  • Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì : 0
  • Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng : 31/417 = 7,4%

Trong đó:

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân : 12/417 = 2,9%

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi : 1/417 = 0,2%

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi 14/417 = 3,3%

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm : 4/417 = 1%

Tổng số trẻ được đo chỉ số khối cơ thể (BMI) : 78/78 = 100%

  • Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường: 74/78 = 94,9%
  • Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm : 4/78 = 5,1%
  • Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì: 0.