• Lưu Thị Bích Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0869544524
  • Email:
   hanluumamnontc@gmail.com
 • Bàn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư ĐTN
  • Điện thoại:
   0389879219
  • Email:
   hienhoangtnyb@gmail.com
 • Lê Thị Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0962086009
  • Email:
   khanhlymnht@gmai.com
 • Lã Thị Minh Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0976198410
  • Email:
   lathiminhtinh30111984@gmail.com
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986780842
  • Email:
   yen18528@gmail.com
 • Ma Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn Nhà trẻ