PHÒNG GD-ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG MN HỢP TIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/KH-MNHT

 Hợp Tiến, ngày 07 tháng 02 năm 2022

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

          

           Thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-PGDĐT, ngày 06/02/2022 của phòng GD-ĐT Đồng Hỷ về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đồng Hỷ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Để chuẩn bị cho trẻ  trường mầm non Hợp Tiến đến trường học trực tiếp ngay sau tuần học đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sau khi báo cáo, xin ý kiến và được sự đồng ý của Lãnh đạo UBND xã Hợp Tiến, sự nhất trí của Phòng GDĐT và 84% phụ huynh học sinh. Trường mầm non Hợp Tiến xây dựng nội dung thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-PGDĐT, ngày 06/02/2022 của phòng GD-ĐT Đồng Hỷ việc tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022,  cụ thể như sau:

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

1.  Quy mô trường lớp, học sinh và đội ngũ  

a) Quy mô trường lớp, học sinh:

Năm học 2021-2022. Trường mầm non Hợp Tiến có  tổng số 429 trẻ/14 nhóm lớp, cụ thể:  Nhà trẻ  3 nhóm/67 trẻ; Mẫu giáo 3-5 tuổi 11 lớp/362 trẻ;

- Trưởng có 3 điểm:  Trong đó:

+ Điểm trường trung tâm: 10 nhóm, lớp/ 337 trẻ;

+ Điểm trường Đèo Bụt: 02 lớp/41 trẻ;

+ Điểm trường Bãi Vàng: 02 lớp/44 trẻ.

b) Tình hình đội ngũ:

Tổng số CBGV,NV: 41đ/c, trong đó:

+ CBQL: 03 đ/c; GV:26 đ/c;  NV:13đ/c.

Trình độ của CBQL và GV:

+ Đạt chuẩn: 29/29 đ/c = 100%;

+ Trên chuẩn: 25/29 đ/c = 86,2%.

c) Thuận lợi, khó khăn:

* Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo sát sao của các cấp và phòng GD-ĐT Đồng Hỷ, của chính quyền địa phương,Trạm y tế địa phương và Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 giúp cho nhà trường xây dựng kịp thời các kế hoạch và phương án thực hiện Hỷ việc tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

- Nhà trường có 2 đường truyền mạng Intesnets hoạt động tương đối ổn định, đảm bảo cho  việc tổ chức triển khai trực tiếp, trực tuyến các cuộc họp,  bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến qua zano, Meet…

- 100% đội ngũ có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 86,2% trên chuẩn, có khả năng  hiểu biết nhất định và nhận thức đúng đắn về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với sức khỏe, cuộc sống gia đình bản thân và hoạt động của nhà trường   tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền các bậc phụ huynh cho trẻ ra lớp song song với việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch khi trẻ đi học trực tiếp.  

b) Khó khăn:

- Đại bộ phận phụ huynh còn quá lo sợ khi con em mắc dịch bệnh, nhưng việc thực hiện 5K còn chưa nghiêm túc, vẫn còn tham gia các hoạt động nơi đông người như đám hiếu, đám hỷ……

-  Có 87/429 trẻ có  cả bố mẹ hoặc bố, hoặc mẹ đi làm ở các khu công nghiệp tại Phú Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang……mức độ lây nhiễm cao.

- Do tình hình diễn biến dịch bệnh diễn ra phức tạp nên nhà trường còn lúng túng trong việc xác định các loại F, giải quyết các tình huống khi giáo viên, trẻ, phụ huynh tiếp xúc với F0, F1…..

- Nhà trường chưa làm được hệ thống rửa tay bằng nước tại cổng trường.  tài liệu và các pano, thông điệp….. tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 chưa đầy đủ cần bổ sung nhưng kinh phí hạn hẹp.

         II. TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIẾP SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂN DẦN NĂM 2022 (Từ ngày 14/02/2022) 

I. Công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid -19

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới học sinh, cha mẹ học sinh về chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh và Ngành GDĐT về tổ chức dạy học trực tiếp trên tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong đó cần lưu ý các nội dung:

- Nâng cao ý thức tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh theo chỉ đạo của Bộ Y tế (đặc biệt là biện pháp 5K).

- Tạo sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh trong việc tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh trên địa bàn xã đến trường học trực tiếp đảm bảo an toàn.

- Tăng cường giáo dục trẻ em mầm non kỹ năng bảo vệ sức khỏe, như: rửa tay, giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể, vệ sinh khi ăn, uống, biết về lợi ích và ăn các thực phẩm có lợi cho sức khỏe để phòng, chống dịch COVID-19; nhận biết và phòng, tránh một số nguy cơ không an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19.

2. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị,

công tác y tế trường học tốt nhất để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh xuất hiện trong nhà trường. Trong đó quan tâm những nội dung sau:

- Tiến hành vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp, toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng làm việc, các công trình phụ trợ như: phòng ở nội trú, phòng ăn, bếp ăn… trước khi nghỉ tết Nguyên đán (hoặc trước ngày học trực tiếp ít nhất 01 ngày).

-  Kiểm tra rà soát hệ thống vòi nước, xà phòng rửa tay; dung dịch nước sát khuẩn đảm bảo đủ phục vụ cho giáo viên và học sinh. Nếu hỏng phải sửa chữa kịp thời.

- Chuẩn bị đủ số lượng máy đo thân nhiệt để kiểm soát thân nhiệt khi cần thiết. (Trung tâm 4 cái; mỗi điểm lẻ 2 cái).

- Chuẩn bị phòng y tế, 3 phòng cách ly F0 đảm bảo có đủ thiết bị y tế cần thiết. khu vệ sinh riêng theo quy định.

3. Tổ chức hướng dẫn đội ngũ cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và khách tới trường làm việc, quy trình xử lý khi có ca F0 và các trường hợp có sốt, ho, khó, thở .... hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong cơ sở giáo dục.

4. Tham mưu với chính quyền địa phương chi đạo Trạm y tế xã và cha mẹ/người chăm sóc trẻ em phối hợp trong việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn khi đón trẻ quay trở lại trường; thực hiện truyền thông về sự cần thiết, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đưa trẻ em đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện và bảo đảm quyền trẻ em.

II. Nội dung hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong tổ chức dạy học trực tiếp

1. Đối với  Ban giám hiệu

1.1. Khẩn trương, rà soát các nội dung để thực hiện kế hoạch tổ chức học trực tiếp, trực tuyến, đảm bảo trẻ đến trường học trực tiếp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao chất lượng giáo dục theo chỉ đạo cụ thể của UBND huyện và Phòng GDĐT.

1.2. Ngay sau khi  đón trẻ quay trở lại học trực tiếp, chỉ đạo giáo viên phải đặc biệt quan tâm công tác tổ chức các hoạt động tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng cơ bản, củng cố bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới theo nhóm, lớp. Trong mỗi lớp lại phân luồng cho trẻ hoạt động theo nhóm, cá nhân đảm bảo mỗi trẻ ngồi cách nhau >1m, kể cả khi cho trẻ ăn cũng ngồi riêng, ngủ riêng. Nếu lớp đông trẻ đến lớp, huy động với phụ huynh hỗ trợ chăn ga riêng tạm thời cho con em mình.  Tiếp tục tăng cường những yếu tố tích cực để hỗ trợ dạy học trực tiếp nhằm tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc GD trẻ phù hợp với ứng phó với dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

1.3. Xây dựng phương án tổ chức chia lớp, chia ca để tổ chức các hoạt động  cho

trẻ phù hợp với điều kiện cấp độ dịch của địa phương.

- Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, số lượng trẻ đến trường của từng lớp. Ban giám hiệu phối hợp với GV xây dựng việc chia ca, khung thời gian tới trường và tan trường cho từng khối/lớp để đảm bảo việc kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khắc phục tình trạng tập trung đông người ở khu vực cổng trường và trong sân trường, hạn chế học sinh đi lại giữa các lớp, khối lớp trong các giờ ra chơi đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội dung 5K.

-  Các nhóm lớp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các điểm trường  để điều chỉnh kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, chơi và học theo chế độ sinh hoạt cho trẻ em, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

1.4. Tổ chức phân luồng giao thông, chia khu vực an toàn khi phụ huynh đưa đón học sinh.

- Có sơ đồ quy định lối đi cho học sinh tới các khu lớp học, khu vực đưa đón trẻ mầm non, học sinh (có thể dùng dây để định tuyến, phân khu…)

- Xây dựng phương án phối hợp với lực lượng công an xã, đội tự quản… điều tiết đảm bảo an toàn giao thông, không để ùn tắc đông người trước khu vực cổng trường trong giờ đón trả trẻ.

 -  Tận dụng tối đa cổng chính,  khuôn viên sân trường để hướng dẫn cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ đưa đón học sinh đi lại để đảm bảo tối đa giãn cách theo  khoảng thời gian quy định mỗi khối lớp cha mẹ được đón đưa cách nhau 20 phút. 

- Đối với 3 điểm trường,   chỉ đạo giáo viên bố trí người đón, trả trẻ em tại cổng trường, hạn chế người ra vào trường; hạn chế tiếp xúc giữa trẻ em các nhóm, lớp với nhau. Thực hiện giãn cách đúng quy định khi giao, nhận trẻ theo bảng phân luồng đón trẻ phù hợp điều kiện của đơn vị.

1.5. Hướng dẫn, giám sát trẻ tại các nhóm lớp, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải báo ngay với nhân viên y tế để phối thực hiện các biện pháp sử lý người mắc hoặc nghi mắc dịch bệnh.

- Giáo viên chủ nhiệm cần cập nhật thông tin sức khoẻ và yếu tố dịch tễ của học sinh hàng ngày trước khi đến trường, ghi vào sổ nhật ký theo dõi sức khỏe, báo cáo nhà trường để có biệp pháp phòng chống dịch và tổ chức hoạt động dạy học kịp thời, phù hợp.

- Quá trình  trẻ bán trú tại trường, thực hiện giãn cách tối đa giữa  trẻ trong một lớp, lớp cách ly với lớp; trẻ không được ra khỏi khu vực lớp và tiếp xúc với các bạn khác lớp và người ngoài trường; khi hết giờ làm việc, cha mẹ trẻ đến đón các em ra về, nhân viên y tế gọi loa thông báo để 1 GV đưa trẻ ra cổng theo luồng của lớp mình,   theo quy định như lúc vào trường, luôn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thực hiện đúng quy định

5K. Nếu học sinh ho, sốt... báo cho giáo viên chủ nhiệm và xin phép nghỉ học.

1.6. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên xây dựng video hỗ trợ cho trẻ  thuộc diện liên quan tới dịch bệnh mà không thể tới trường học trực tiếp.

1.7. Có văn bản tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh và quy định nội dung phối hợp với nhà trường trong công tác phòng chống dịch khi đi học trực tiếp.

1.8. Chuẩn bị kỹ các điều kiện để có thể tổ chức bán trú, xin ý kiến BCĐ phòng chống dịch tại địa phương và xây dựng kế hoạch thực hiện. Việc  tổ chức hoạt động ăn bán trú cho trẻ em phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; Không tổ chức cho trẻ em ăn tập trung tại nhà bếp hoặc phòng ăn chỉ tổ chức ăn theo nhóm/lớp, hoặc theo suất ăn riêng tùy theo tình hình COVID-19; Khu vực tổ chức ăn uống cho trẻ em bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát và an toàn.

1.10. Thường xuyên cập nhật thông tin, rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên có yếu tố liên quan đến dịch bệnh, đảm bảo cán bộ giáo viên, nhân viên đên trường làm việc phải tuyệt đối an toàn, không để tình trạng lây lan dịch từ cán bộ, giáo viên, nhân viên cho học sinh theo ngày, báo cáo  tổng hợp các trường hợp F0,F1,F2 hàng ngày về phong GD và UBND xã.

2. Đối với phụ huynh  

- Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình sức khỏe của các thành viên trong gia đình, các yếu tố dịch tễ, dịch bệnh liên quan tới gia đình, báo cáo kịp thời với nhà trường và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý (chủ động cho trẻ ở nhà chờ ý kiến của cơ quan y tế; không để xảy ra tình trạng trẻ có liên quan tới dịch bệnh vẫn đến trường; chỉ cho con em đến trường khi đảm bảo an toàn không có liên quan các yếu tố dịch bệnh). Nếu học sinh ho, sốt... báo cho giáo viên chủ nhiệm và xin phép nghỉ không đến trường để ở nhà theo dõi.

- Quản lý, hướng dẫn con em mình thực hiện nghiêm biện pháp 5K.

- Quan tâm tới việc  đưa đón trẻ theo hướng dẫn, quy định của nhà trường (Thời gian, AN trật tự trước công trường, cập nhật các bài tuyên truyền về phòng chống dịch bênh do giáo viên đăng tải trên nhóm zano của nhóm, lớp con em mình….. )  nhằm  đảm bảo ATGT, an toàn phòng dịch; phối hợp với nhà trường kiểm soát công tác phòng chống dịch nếu con em mình trong thời gian đưa đón trẻ.

- Quan tâm chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe về thể chất và tinh thần cho con em mình, tạo tâm lý tốt nhất cho trẻ khỏe mạnh có sức đề kháng khi đến trường.

- Đảm bảo việc duy trì liên lạc thông tin 2 chiều với nhà trường để nắm bắt được các nội dung trong việc thực hiện phòng chống dịch (thông qua giáo viên chủ nhiệm).

- Người đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó

thở hoặc trong gia đình có thành viên là F0 thì không được đưa, đón trẻ em, học

sinh đến trường.

III. Phương án xử lý tình huống khi trường học có ca bệnh COVID-19

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) cần lưu ý các nội dung sau:

- Hiện nay khái niệm về các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 (F1, F2...) đã thay đổi vì vậy  Y tế học đường nhà trường phải thường xuyên cập nhật thông tin do Ngành Y tế cung cấp để triển khai đúng theo tình hình thực tế và thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

-Thực hiện Công văn số 6312 /SYT-NVY ngày 31/12/2021 của Sở Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 trong triển khai công tác phòng, chống dịch thì hiện nay các đối tượng F1 (người tiếp xúc gần với F0) theo dõi và cách ly tại nhà, lớp học có F0 thì chỉ có học sinh nào tiếp xúc gần trong thời gian dài mới coi là F1, trường học có F0 thì lớp nào có F0 tạm nghỉ trong thời gian ngắn nhất để truy vết các đối tượng F1 (người tiếp xúc gần với F0).Vì vậy các đơn vị phải thích ứng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế không vận dụng máy móc trong việc thực hiệnphương ánxử trí các trường hợp mắc và liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

2. Khi nhà trường có ca bệnh COVID-19,  chỉ đạo y tế và giáo viên bình tĩnh chủ động thực hiện theo phương án phòng chống dịch của địa phương; phối hợp chặt chẽ với BGH  để phối hợp với  BCĐPCD COVID-19 và Trạm  y tế địa phương rà soát những người tiếp xúc gần và thực hiện các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan y tế; vệ sinh khử khuẩn trường, lớp; đánh giá đúng mức độ an toàn để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp bình thường.

3. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu nhóm lớp nào không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19,  nhà trường sẽ tham mưu, xin ý kiến Ban Chỉ đạo cấp xã, Phòng GDĐT xem xét, cho dừng việc học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến trong thời gian ngắn nhất, diện hẹp nhất (trên địa bàn 01 xã, 01 trường, 01 khối hoặc 01 lớp)

4. Yêu cầu  100% CBGV,NV trong trường có trách nhiệm nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Ngành GDĐT, ngành Y tế, của đơn vị đã triển khai để  thực hiện đúng quy định, chủ động xử lý kịp thời các trường hợp F0, F1, F2, xảy ra trong nhóm, lớp mình phụ trách, không để dịch COVID-19 lây lan trong trường mầm non và cộng đồng.

IV. Công tác phối hợp, thực hiện

  1. Nhà trường xây dựng kế hoạch phương án phối hợp với Trạm Y tế xã, báo

cáo với BCĐPCD COVID-19 của xã để thường xuyên phối hợp với triển khai các

biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là phương án xử lý khi có ca bệnh COVID-19 xuất hiện trong nhà trường để nhanh chóng đưa trẻ tiếp tục trở lại  đi học trực tiếp bình thường.

2.  Nhà trường chủ động xây dựng, triển khai thực hiện phương án tổ chức dạy   học trực tiếp tại đơn vị. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các điều kiện về vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại  3 điểm trường; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

 Tham mưu với UBND xã quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp với các  trường trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; Phối hợp với các cấp học, tham mưu phương án học tập của học sinh các cấp học trên địa bàn đảm bảo phù hợp, an toàn hiệu quả, đúng quy định; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chưa toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống điện nước 3 khu, hỗ trợ nhân lực cho y tế trường học đo thân nhiệt  cho tret trong giờ đón, trả trẻ; bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch và sẵn sàng khi trẻ đến trường.

3.  BGH, y tế học đường rà soát danh sách trẻ 5 tuổi toàn trường, tuyên truyền ý nghĩa của vắc xin để vận động cha mẹ trẻ/người giám hộ trẻ 5 tuổi đồng ý không chống chỉ  định khi trẻ được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trên đây là  Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của trường mầm non Hợp theo Hướng dẫn số 14/ HD-PGDĐT, ngày 06/02/2022 của phòng GD-ĐT Đồng Hỷ về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đồng Hỷ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong quá trình thực hiện có xuất hiện vấn đề liên quan đến dịch bệnh cần trao đổi,  giáo viên các nhóm lớp báo cáo kịp thời về BGH để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- UBND xã;

- Trung tâm chỉ huy phòng, chống

dịch bệnh Cvid-19 xã;

- Trạm Y tế;

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của trường,

- Các  đoàn thể, tổ CM;

- Lưu: VT - HSYT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 Lưu Thị Bích Hân