Thực hiện kế hoạch số 38 - KH /ĐU ngày 10/7/2019 của ban chấp hành đảng bộ xã Hợp Tiến về việc tổ chức đại hội chi bộ, tiến tới đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025